sábado, 12 de mayo de 2012

L'arqueologia que em crec i l'arqueologia que no em crec. Per Jordi Aguelo Mas


Em crec una arqueologia on hi ha un projecte de recerca integrat per arqueòlegs/arqueòlogues, dibuixants de camp i de materials, i especialistes en ceràmica, vidre, metalls, material lític, antropologia, en fauna, en antracologia, en carpologia, restauradors/es i podríem seguir fent el llistat corresponent. Em crec una arqueologia on hi han estudis bibliogràfics i documentals abans d'iniciar una excavació. Em crec una arqueologia on es prospecta abans d'excavar. Em crec una arqueologia on la gent contractada en una excavació ho són com a directors/es, arqueòlegs/arqueòlogues, com a dibuixants o com a especialistes. Em crec una arqueologia on s'excava la totalitat del terreny afectat per una obra. Em crec una arqueologia on la gent que hi treballa té la titulació corresponent a com ha estat contractada. Em crec una arqueologia que no cedeix davant de pressions ni econòmiques ni polítiques. I em crec una arqueologia que genera coneixement. En aquesta hi vull treballar.

No em crec una arqueologia no hi ha cap projecte de recerca, i menys si no hi ha els professionals que he esmentat més amunt. No hem crec una arqueologia on no hi han estudis bibliogràfics i documentals abans d'iniciar una excavació. No em crec una arqueologia on no es prospecta abans d'excavar. No em crec una arqueologia on la gent no és contractada com a directors/es, arqueòlegs/arqueòlogues, com a dibuixants o com a especialistes, i ho és amb fórmules que no comporten ser un titulat superior. No em crec una arqueologia on només s'excava una petita part del terreny afectat per una obra. No em crec una arqueologia on la gent que hi treballa no té la titulació corresponent a com ha estat contractada. No em crec una arqueologia que cedeix davant de pressions econòmiques i/o polítiques. I no em crec una arqueologia que no genera coneixement. En aquesta no hi vull treballar.

Jordi Aguelo Mas
Escrit publicat originalment a: http://jordiaguelo-patrimonium.blogspot.com.es/

No hay comentarios:

Publicar un comentario